ErikHolmlund.se

Vår trädgård: Hem - Common - Salix lanata Arno, Ullvide Arno


Rosa rugosa Örtelius Örträskros


Bistorta officinalis Stor ormrot


Salix lanata Arno, Ullvide Arno


Hippophae rhamnoides, Havtorn


Sedum spurium Kaukasiskt fetblad